විමල් FCID ය ඇතුළේ පිස්සුවක් කෙළී!

ලෝකේ ලස්සන මිනිස්සුන් (Photos)

ලස්සන කියන දේ සාපේක්ෂයි නේ.. ඒ සාපේක්ෂ ලස්සන එක එක රටට, ප්‍රදේශයට අනුව වෙනස් වෙනවා. මේ National Geographic සඟරාව නිකුත් ...
Read More

ගිනියම් රෑ“ චමත්කාගේ ඔබ නොදුටු ඒවා කරලියට – PHOTOS

ගිනියම් රෑ ගිනියම් කල චමත්කා ලක්මිණිගේ සරාගී ඡායාරූප පෙළක් කරලියට.. ඡායාරූප පහතින් නරඹන්න ...
Read More

You may also like...

1 Response

  1. sampath nirosh says:

    yako gadara yavan nam idapan….dil akak dapan ikmanata,…..ko me srisenaya…..sresana serisana……hitan utan ko mava baraganiyoooooooooooooooooooooooooo………..viyaga akak diyan ikmanata mata…..

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com