බැදුම්කර වංචාව පරාදයි! – රුපියල් මිලියන 15,000ක් කොමිස් ගැසූ බලාගාර ටෙන්ඩරය හොර පාරෙන් සැම්සුන්ග්ට!

BEAUTY SNEHA

BEAUTY SNEHA Beauty Sneha Sathsaranie Raveen Malinda Photography : 071 675 4116 Hair & Beauty : Niroshani Mendis ...
Read More

Deshii Senadhira

Talent – Deshii Senadhira Outfit designed by Hiruni Fernando ( HIIR) Location – Villa Thawthisa Photography – Sajath Lakshitha Perera ...
Read More
Loading...

You may also like...

1 Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com