“හිතන්න එපා මම දන්නේ නෑ කියලා , බෝල ෆ්‍රිඩ්ජ් එකේ දාන ඒවා , බෝල තම්බන ඒවා මම දන්නවා” මහේල ජ‍යවර්දන ක්‍රිකට් පුහුණුකරුවන්ට හරී දේ කියා දුන් හැටි .! (VIDEO)

BEAUTY SNEHA

BEAUTY SNEHA Beauty Sneha Sathsaranie Raveen Malinda Photography : 071 675 4116 Hair & Beauty : Niroshani Mendis ...
Read More

Deshii Senadhira

Talent – Deshii Senadhira Outfit designed by Hiruni Fernando ( HIIR) Location – Villa Thawthisa Photography – Sajath Lakshitha Perera ...
Read More
Loading...

You may also like...

20 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com