“අම්මා මරාගෙන ඉපදුනා කියලා මාව කොන් කලා” – “තාත්තා දෙවැනි කසාදයක් කරගත්ත නිසා තාත්තාටයි මටයි අන්තිමට ගෙදරින් එලියට බහින්න වුණා..” – සුසිලා කෝට්ටගේ කියන ජීවිත කතාව

BEAUTY SNEHA

BEAUTY SNEHA Beauty Sneha Sathsaranie Raveen Malinda Photography : 071 675 4116 Hair & Beauty : Niroshani Mendis ...
Read More

Deshii Senadhira

Talent – Deshii Senadhira Outfit designed by Hiruni Fernando ( HIIR) Location – Villa Thawthisa Photography – Sajath Lakshitha Perera ...
Read More
Loading...

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com