මහේස්ත්‍රාත් හේතුව අසයි – අනේ මට කියන්න බෑ, ඒක ප්‍රයිවට් – අසංක කියයි – මහින්දගේ නිවසට පිහියක් අරන් ආ පුද්ගලයා අධිකරණයට කියූ දේ මෙන්න!

BEAUTY SNEHA

BEAUTY SNEHA Beauty Sneha Sathsaranie Raveen Malinda Photography : 071 675 4116 Hair & Beauty : Niroshani Mendis ...
Read More

Deshii Senadhira

Talent – Deshii Senadhira Outfit designed by Hiruni Fernando ( HIIR) Location – Villa Thawthisa Photography – Sajath Lakshitha Perera ...
Read More
Loading...

You may also like...

1 Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com