” 1980දී ශ්‍රී ලංකාවේ දරුවන් යුරෝපයට විකිණූ බේබී ෆාම් ” යු‍රෝපයට විකිණූ ශ්‍රී ලාංකික දරුවන් දෙමාපියන් සොයන්න ඔබේ උදව් පතයි .!

BEAUTY SNEHA

BEAUTY SNEHA Beauty Sneha Sathsaranie Raveen Malinda Photography : 071 675 4116 Hair & Beauty : Niroshani Mendis ...
Read More

Deshii Senadhira

Talent – Deshii Senadhira Outfit designed by Hiruni Fernando ( HIIR) Location – Villa Thawthisa Photography – Sajath Lakshitha Perera ...
Read More
Loading...

You may also like...

1 Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com