මුලු සබරගමුවෙම මැණික් එකපාර ගරන්න, මොසැම්බික් රාජ්‍ය ලෙයින් තෙත්කල “ජෙම් ෆීල්ඩ්” සමාගම සූදානම්! – මහ විනාශයක් අතලඟ! රටේ මැණික් රැකගන්න අනිවාර්‍යෙන් කියවන්න

BEAUTY SNEHA

BEAUTY SNEHA Beauty Sneha Sathsaranie Raveen Malinda Photography : 071 675 4116 Hair & Beauty : Niroshani Mendis ...
Read More

Deshii Senadhira

Talent – Deshii Senadhira Outfit designed by Hiruni Fernando ( HIIR) Location – Villa Thawthisa Photography – Sajath Lakshitha Perera ...
Read More
Loading...

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com